Εντυπωσιακή Κατεδάφιση Καμινάδων με Ελεγχόμενη Έκρηξη - Video


Εντυπωσιακή κατεδάφιση 2 καμινάδων ύψους 150 μέτρων, με ελεγχόμενη έκρηξη, που συγκρούονται και διαλύονται κατά την πτώση τους. Video από Scottish Power