Θέμα και θέαμα | Ενημέρωση, Ψυχαγωγία, Τεχνολογία

φθηνότερη εταιρία ρεύματος

Red paragraph text

Great Whites Going Bananas in the Cold Waters of New Zealand - Video


@carapacewetsuits team up with Shark Experts Jeff Kurr & Chris Fallows to bring you Air Jaws: Walking with Great Whites on The Discovery Channel Aug 30th. Watch as they capture Great Whites going Bananas in New Zealand's cold waters.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου