Αυτόματο Login - Χωρίς Κωδικό - σε Windows 8.1 και 10

Αυτόματο Login Windows 8.1 - 10
Στα Windows 8.1 και 10, μετά την εκκίνησή τους εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης, στην οποία απαιτείται να πληκ/γήσετε τον κωδικό σας για να εισέλθετε. Αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας, είναι πολύ χρήσιμο σε συστήματα που χρησιμοποιούνται από πολλούς χρήστες, για το διαχωρισμό και την προστασία των δεδομένων του καθενός και για την ασφάλεια των δεδομένων από κάθε 3o που αποκτά  φυσική ή απομακ/μένη  πρόσβαση σε αυτό.

Αν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή μόνο εσείς και δεν υπάρχει πιθανότητα να αποκτήσει πρόσβαση  κάποιος  «ανεπιθύμητος»  επισκέπτης,  μπορείτε να ενεργοποιήσετε  το  auto  login.


Αυτόματο login σε Windows 8.1

Πατήστε Win+R, γράψτε netplwiz, πατήστε Enter, επιλέξτε το username σας, "ξετσεκάρετε" το box

"Users must enter a user name and password to use this computer"
"Οι χρήστες πρέπει να εισάγουν ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης

για να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον υπολογιστή"


πατήστε ΟΚ, βάλτε το υπάρχον password σας -2 φορές- και πάλι ΟΚ.
Αυτόματο login σε Windows 10

Πιέστε Win+R, στο πλαίσιο που θα ανοίξει πληκτρολογήστε cmd και πατήστε Enter.

Θα ανοίξει το παράθυρο της γραμμής εντολών. Πληκτρολογήστε

control userpasswords2

πατήστε Enter επιλέξτε το username σας, "ξετσεκάρετε" το box

"Users must enter a user name and password to use this computer"
"Οι χρήστες πρέπει να εισάγουν ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης
για να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον υπολογιστή"

πατήστε ΟΚ, βάλτε το υπάρχον password σας -2 φορές- και πάλι ΟΚ.

Στην επόμενη εκκίνηση, θα εισέλθετε αυτόματα.