Αποστολή Πιστοποιητικών από τα ΚΕΠ στο Σπίτι με Τηλεφώνημα, Χωρίς Χρέωση

Αποστολή Πιστοποιητικών από τα ΚΕΠ στο Σπίτι με Τηλεφώνημα, Χωρίς Χρέωση
Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υλοποιεί μία νέα διαδικασία εξυπηρέτησης των ΚΕΠ, μέσω τηλεφώνου και courier, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απομακρυσμένης παροχής υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Η υπηρεσία συμπληρώνει αυτές που υλοποιούνται από το gov.gr μέσω του υπολογιστή ή κινητής συσκευής και αφορά σε πολίτες οι οποίοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες.
Με εγκύκλιο που αποστέλλει ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς, σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας, περιγράφεται η διαδικασία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών.

Η ίδια υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης παρέχεται και για πιστοποιητικά που απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών, εφόσον ο πολίτης τα αποστείλει ηλεκτρονικά. Η παράδοση των παραγόμενων εγγράφων και πιστοποιητικών θα πραγματοποιείται στη διεύθυνση που θα δηλώνουν οι πολίτες, χωρίς χρέωση.
Για επείγοντα αιτήματα που απαιτούν τη συνυποβολή δικαιολογητικών τα οποία δεν μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικά από τον αιτούντα, θα παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής τους από την οικία του πολίτη μετά από τηλεφωνική εντολή στο ΚΕΠ. Η τηλεφωνική αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από τρίτο πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι  αυτό είναι εφοδιασμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση.

Ο επείγων χαρακτήρας αξιολογείται από τον προϊστάμενο του ΚΕΠ. Σύμφωνα με προηγούμενη εγκύκλιο του αρμοδίου υφυπουργού, για τον επείγοντα χαρακτήρα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Το αίτημα να αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης 03/2020
2) Το αίτημα να αφορά επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη
3) Το αίτημα να αφορά οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία.
πηγή: zougla.gr

Αποστολή Πιστοποιητικών από τα ΚΕΠ στο Σπίτι με Τηλεφώνημα