Αποτελέσματα Αιτήσεων Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους 32.433 Ανέργων- Ο.Α.Ε.Δ. 2015

Αναρτήθηκαν (επιτέλους) τα αποτελέσματα των αιτήσεων 32.433 ανέργων, για κοινωφελή εργασία σε δήμους της χώρας, με τα 5μηνα προγράμματα πλήρους απασχόλησης  του  2015  από  τον  Ο.Α.Ε.Δ.
Τα αποτελέσματα έχουν έχουν αναρτηθεί σε δύο πίνακες: 1) Τον προσωρινό πίνακα κατάταξης & 2) Τον πίνακα αποκλ/μένων. Η αναζήτηση της σειράς κατάταξης, στον πρώτο πίνακα, γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. Δείτε τους πίνακες  με  τα αποτελέσματα μοριοδότησης 
> ΕΔΩ < .