Το Ρίξατε στο Χύμα Τσιπουράκι για Οικονομία? Το Κόβουν ΚΑΙ Αυτό!

Χύμα Τσίπουρο
Η μελέτη του κλάδου των ποτών του Ο.Ο.Σ.Α. επικεντρώνεται στην παραγωγή και διακίνηση χύμα τσίπουρου και συναφών προϊόντων και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ετησίως 17 – 19.000.000 λίτρα τσίπουρου διακινούνται αφορολόγητα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός. Το μέγεθος αυτό προκύπτει υπολογίζοντας την παραγωγή των 67 μεγάλων μονάδων του κλάδου (3.000.000 λίτρα που φορολογούνται με 12,75€ ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης) και των 30.000 περίπου μικρών αποσταγματοποιών, που δηλώνουν ότι παράγουν 5 - 7.000.000 λίτρα και έχουν πολύ μικρότερη φορολογία, 1,33€ ανά λίτρο αλκοόλης, και συγκρίνει τα μεγέθη αυτά με την συνολική ποσότητα που διακινείται στην αγορά η οποία σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α. είναι 24.000.000 λίτρα.

Πρόταση του οργανισμού είναι να καταργηθεί η διακίνηση χύμα τσίπουρου, έτσι ώστε όποιες ποσότητες δεν είναι τυποποιημένες να κατάσχονται και να περιοριστούν οι μικροί παραγωγοί αποκλειστικά στην κάλυψη των δικών τους αναγκών. Όπως αναγνωρίζει ο ίδιος ο οργανισμός είναι βλαπτική για τα συμφέροντα των μικρών αποσταγματοποιών αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι η εφαρμογή της μπορεί εύκολα να ελεγχθεί. Εναλλακτικά προτείνεται να υποχρεωθούν οι μικροί παραγωγοί να εκδίδουν φορολογικά  παραστατικά, κάτι που όμως έχει το μειονέκτημα της δυσκολίας στους ελέγχους. 

Με τις... Υγείες μας! Καλή Συνέχεια !!!