Κατάργηση Ποινών για Οφειλέτες Ατομικών Εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε.

Ο.Α.Ε.Ε.
Την εφαρμογή του νόμου 4331 / 2015 (άρθρα 37 και 38), ο οποίος προβλέπει κατάργηση ποινών για τους οφειλέτες ατομικών εισφορών στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) κοινοποιεί με εγκύκλιό του ο Τάσος Πετρόπουλος, διοικητής του οργανισμού.
Παύει να ισχύει η δυνατότητα αναγκαστικής είσπραξης εισφορών με ενέργειες που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο 86 / 1967 και, παράλληλα, υποθέσεις ή αποφάσεις που εκκρεμούν ή δεν έχουν εκτελεστεί, αντίστοιχα, αρχειοθετούνται ή δεν εκτελούνται, με τις διατάξεις του νόμου αυτού.


Σύμφωνα με την εγκύκλιο: Δεν υποβάλλονται εφεξής μηνυτήριες αναφορές. Μηνύσεις για τις οποίες εκκρεμεί εκδίκαση, οδηγούνται στο αρχείο με διάταξη του αρμοδίου εισαγγελέα. Εφέσεις και αιτήσεις αναιρέσεων (εκκρεμή ένδικα μέσα) δεν συζητούνται ή αν έχουν εισαχθεί για συζήτηση αποσύρονται με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα και τίθενται στο αρχείο. Επίσης, ποινικές αποφάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δημοσίευση του νόμου, δεν εκτελούνται και αν έχει αρχίσει η εκτέλεσή τους, διακόπτεται.

Με τον ίδιο νόμο αυξάνεται το όριο παρακράτησης οφειλής από τη σύνταξη από τις 20.000 στις 25.000€, για τους ασφαλισμένους.          πηγή newsbeast.gr