Τυφλό Σύστημα - Δωρεάν Μαθήματα Δακτυλογράφησης Online - Sense Lang

Τυφλό Σύστημα - Δωρεάν Μαθήματα Δακτυλογράφησης, Sense Lang
Τα δωρεάν μαθήματα δακτυλογράφησης, με τυφλό σύστημα, σας εφοδιάζουν με το ολοκληρωμένο πακέτο Οδηγίες Δακτυλογράφησης. Με το πρότυπο ενός εικονογραφημένου πληκτρολογίου και τα εικονιζόμενα χέρια του δασκάλου δακτ/φησης που χρησιμοποιούνται για να διορθώσουν λάθη, δείχνοντας το σωστό τρόπο, για τη δική σας εμπειρία και εξάσκηση. Η δυσκολία των μαθημάτων αυξάνεται σταδιακά, καθώς ξεκινά από μόλις 2 χαρακτήρες και τελειώνει με ολόκληρο το πληκτρολόγιο. Περιλαμβάνονται 18 μαθήματα σε 18 γλώσσες, διάφορα τεστ, μαθήματα αριθμητικού πληκτρολογίου, παιχνίδια με τη χρήση του πληκτρολογίου καθώς και αναλυτικές οδηγίες δακτυλογράφησης. Επισκεφθείτε το site στο www.sense-lang.org