Πως Προσθέτουμε Άνω Τελεία και Num Pad Σύμβολα
σε Κείμενο, με το Πληκτρολόγιο

Άνω Τελεία και Num Pad Σύμβολα

Εκτός από τα ορατά σύμβολα που μπορούμε να προσθέσουμε στο κείμενο μας πατώντας Shift και το ανάλογο πλήκτρο, υπάρχουν και άλλα, πιο "εξεζητημένα", όπως π.χ. αυτά της παραπάνω εικόνας η η άνω τελεία, για την προσθήκη των οποίων χρησιμοποιούμε το Num Pad του πληκτρολογίου.
Το Num Pad η Αριθμητικό Πληκτρολόγιο, χρησιμοποιείται, κυρίως,  για τη γρήγορη εισαγωγή αριθμών αλλά και για ευκολότερη-ταχύτερη χρήση πολλών λογισμικών-παιχνιδιών, αφού τα πλήκτρα είναι ομαδοποιημένα σε ένα τμήμα που μοιάζει με συμβατική αριθμομηχανή ή αθροιστική μηχανή.


Το ενεργοποιούμε πατώντας το πλήκτρο Num Lock (στα περισσότερα υπάρχει και φωτεινή ένδειξη).

 - Για την προσθήκη άνω τελείας: Με ενεργοποιημένο το Num Lock, πατάμε το δεξί Alt και πληκτρολογούμε 0183 στο Num Pad (αλλάξτε τη γλώσσα πληκτρολογίου σε αγγλικά, εάν δε λειτουργήσει - η τελεία εμφανίζεται αφού αφήσουμε το Alt).

 - Για προσθήκη συμβόλων: Πάντα με ενεργοποιημένο το Num Lock, πατάμε αριστερό Alt και τον κατάλληλο για κάθε σύμβολο αριθμό στο Num Pad. Στην αρχική photo, απεικονίζονται αυτά που αντιστοιχούν σε κάθε αριθμό.

Για ακόμη περισσότερα, δείτε ► Εδώ ◄