Δωρεάν Privacy Protector for Windows 10 από την SoftOrbits. Προσφορά, Μόνο για Λίγες Ημέρες!

Δωρεάν Privacy Protector for Windows 10, SoftOrbits
Τα Windows 10 περιλαμβάνουν μια σειρά από εξαιρετικά αμφιλεγόμενα χαρακτηριστικά όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες και τις δραστηριότητές τους. Χωρίς επαρκή προειδοποίηση, χωρίς περιεκτική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και, το σημαντικότερο, χωρίς να υπάρχει επίσημος τρόπος για να απενερ/σετε την καταγραφή εντελώς, τα χαρακτηριστικά κατασκοπείας εγείρουν συναγερμό.

Θα πρέπει λοιπόν, οπωσδήποτε να πάρετε την υπόθεση στα χέρια σας, με ένα all-in-one εργαλείο: Το Privacy Protector for Windows 10 · σας βοηθά να αποκτήσετε πλήρη έλεγχο στο "τι επιτρέπεται" στα Windows 10, 8.1, 8 και 7, περιορίζοντας την ποσότητα των πληροφοριών που συλλέγονται και μπλοκάροντας το σύστημα από την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σας.


§


Για να το απκτήσετε, ξεκινήστε με μία επίσκεψη (με αντιγραφή/επικόλληση) στο
http://www.windowsdeal.com/w/windows-10-privacy-protector-100-discount/

κι επιλέξτε  Download .


Αν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεστε τη σελίδα συμπληρώστε
ένα έγκυρο e-mail (Περίπτωση Ααν όχι, απλά κάντε ''Login'' (Περίπτωση Β).Κατόπιν επιλέξτε...(Μόνο Περίπτωση Α)  Μεταβείτε στο "γραμματοκιβώτιο" σας, κάντε κλικ στο σύνδεσμο
που σας έχει σταλθεί.     (Περίπτωση Α+Β) Πατήστε ( 1 )...   τρέξτε το .exe αρχείο, ζητήστε δωρεάν κλειδί ( 2 )...συμπληρώστε ένα έγκυρο email και πατήστε ( 3 ).Μεταβείτε και πάλι στο "γραμματοκιβώτιο" σας (πιθανώς στα ανεπιθύμητα), επιβεβαιώστε
  στο  Click here  , επιλέξτε ( 4 ) εάν δεν επιθυμήτε να ολοκληρώσετε την εγγραφή......στο επόμενο παράθυρο, κάνετε αντιγραφή του κωδικού...


...επικολλήστε, πατήστε ( 5 ) και ολοκληρώστε την εγκατάσταση.