"Νύχτα" Κατάργησαν το Ασυμβίβαστο
Καναλαρχών - Εκδοτών - Εργολάβων Δημοσίου

Κατάργησαν το Ασυμβίβαστο
Καταργήθηκε το ασυμβίβαστo εκδοτών - καναλαρχών - εργολάβων και οι τελευταίες προβλέψεις του βασικού μετόχου της κυβέρνησης Καραμανλή, με μία κρυφή διάταξη στο πολυνομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις, πριν (στο παρά 5, ακριβώς!) από τη διαδικασία της δημοπράτησης των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών πανελλαδικής εμβέλειας.Έτσι λοιπόν, η διαφθορά... «νομιμοποιήθηκε»..! 
Αυτό εννοούσαν "καταπολέμηση"  οι "κυβερνώντες" άραγε?
Έσι "τελειώνουν τα νταβατζιλίκια" ?


Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο άρθρα, το 31 και το 32, τα οποία προέβλεπαν τις ασυμβίβαστες ιδιότητες του εργολάβου και του ιδιοκτήτη μέσου μαζικής ενημέρωσης, στο πολυνομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο ψηφίστηκε στις 02/08/2016 και δημοσιεύτηκε στις 08/08 στο ΦΕΚ.

Ερμηνεύεται, ότι έτσι ανοίγει ο δρόμος στην οικογένεια του "κουμπάρου" Καλογρίτσα (ένας εκ των τεσσάρων υπερθεματιστών για τις τηλεοπτικές άδειες πανελλαδικής εμβέλειας), προκειμένου να συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια και τεχνικών εταιρειών που παίρνουν δημόσιες συμβάσεις, αλλά και στο διοικητικό συμβούλιο του τηλεοπτικού σταθμού που έχει δρομολογήσει να αποκτήσει.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης του πολυνομοσχεδίου, εκπρόσωποι των κατασκευαστικών εταιρειών είχαν ενημερώσει την κυβέρνηση πως αν καταργηθεί ολόκληρο το νομοσχέδιο του 2008 (με την εξαίρεση των άρθρων για τα μητρώα εργοληπτικών επιχειρήσεων), τότε καταργείται και το ασυμβίβαστο, καθώς και η διάταξη που προβλέπει πως δεν μπορούν να αναλαμβάνουν έργα οι υπεράκτιες εταιρείες κ.λπ. Τελικά, τα απομεινάρια του «βασικού μετόχου» αποσύρθηκαν από το ελληνικό δίκαιο. Στο πολυνομοσχέδιο εντάχθηκαν τα άρθρα 24 και 262 «περί συγκρούσεως συμφερόντων», τα οποία, όμως, δεν περιλαμβάνουν το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του εργολάβου και του ιδιοκτήτη μέσου μαζικής ενημέρωσης.

Στο άρθρο 375 του νόμου 4412 / 2016 (147 A'/08.08.2016) για τις δημόσιες συμβάσεις, με τον οποίο ενσωματώνονται δύο κοινοτικές οδηγίες στο ελληνικό δίκαιο, προβλέπεται πως καταργείται ολόκληρος ο νόμος 3669 / 2008, «πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83.

Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του ως άνω νόμου, καταργείται µε την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Τα άρθρα 80 έως 110 που παραμένουν σε ισχύ αφορούν στα εργοληπτικά πτυχία των τεχνικών εταιρειών.

Οι διατάξεις του νόμου 3669 / 2008 που καταργήθηκαν, προέβλεπαν:


πηγή www.protothema.gr