Πυροσβέστης-Spiderman VS Πυροσβέστη-Flash
Climbing Contest - Video

Σαν άλλος Spiderman, ένας πυροσβέστης στην Ισπανία, σκαρφαλώνει 9 ορόφους, πηδώντας από μπαλκόνι σε μπαλκόνι, ξεπερνώντας τον ταχύτατο -αλλά «λίγο»- συνάδελφο του που ανέβηκε, ως άλλος Flash, από τις σκάλες.