ΟΑΕΔ - Προσλήψεις 10.000 Ανέργων Άνω Των 55 Ετών

οαεδ-προσληψεις
Την τόνωση της απασχόλησης στις ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες άνω των 55 ετών προωθεί ο ΟΑΕΔ, με πρόγραμμα που περιλαμβάνει προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων (για τουλάχιστον 12 μήνες), ηλικίας από 55 έως 67 ετών, στο Δημόσιο. Οι αιτήσεις είναι ήδη σε εξέλιξη.

Οι προσλήψεις που θα γίνουν σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, αλλά και σε επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα έχουν διάρκεια 12 μήνες, με δυνατότητα που δίνεται από τον ΟΑΕΔ, για επέκταση  του  προγράμματος  επιδότησης  της  εργασίας  των  ανέργων  για  ακόμη  12  μήνες.


Η επιδότηση φτάνει ως και το 50% του ημερήσιου μισθολογικού και μη κόστους μέχρι το συνολικό ποσό των 600€/μήνα.


Οι δικαιούχοι, που διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση ►ait.oaed.gr στο ΚΠΑ2.


Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δε  διαθέτει κωδικό θα πρέπει να επισκεφθεί την υπηρεσία ΚΠΑ2 για να παραλάβει το σχετικό κλειδάριθμο.