Ποντιακά Κάλαντα - Λίτα Κόλλια

ποντιακα καλαντα -λιτα κολλια
Τα κάλαντα στον Πόντο δεν ήταν «προνόμιο» μόνο των παιδιών, αλλά και των ηλικιωμένων. Σε μερικά μέρη ο «αρχηγός» της οικογένειας, άντρας ή γυναίκα, εκαλαντίαζεν τ' οσπίτ', σκόρπιζε δηλαδή διάφορους καρπούς μέσα στο σπίτι κι έψελνε τις ευχές. (Κόλλιας Κετικίδης - Λίτα Κόλλια).

Ο Κόλλιας, ο "Γκουρού" της Ποντιακής (και όχι μόνο) μουσικής, μαζί με την -δε χρειάζονται σχόλια- Λίτα Κόλλια ψέλνουν τα Ποντιακά κάλαντα.

Κι όπως λέμε εμείς:
Χρόνια Πολλά, πάντα και του χρόνου Καλή Χρονία και σ' όλα τα σπίτα υείαν κι ευλοίαν!
               

Λίτα και Κόλλιας ψάλλουν κάλαντα του Πόντου