Πως να Βρεις τον ΑΜΚΑ σου στο Ίντερνετ

ΑΜΚΑ
Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, τα τελευταία χρόνια είναι απαραίτητος για όλες σχεδόν τις συναλλαγές μας σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες.

Για να βρούμε τον ΑΜΚΑ μας αρκεί, να επισκεφθούμε το www.amka.gr, στα αριστερά της αρχικής σελίδας να επιλέξουμε Έχω ΑΜΚΑ;...

...να συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας στο πεδίο (1) με Ελληνικούς χαρακτήρες είτε στο (2) με λατινικούς ...

...να πατήσουμε Αναζήτηση κι εφόσον όλα είναι σωστά, στον επόμενο πίνακα να συμπληρώσουμε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Ταυτότητας · στη συνέχεια ξανά Αναζήτηση...
για να εμφανισθεί τελικά ο 

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης


Αν δεν έχουμε ΑΜΚΑ...
...επιλέγουμε ανάλογα μία από τις επιλογές Πώς θα αποκτήσω ΑΜΚA; ή Απαραίτητα δικαιολογητικά.