Περί Αναδρομικών Ένστολων/Στρατ/κών (Video)

Περί Αναδρομικών Ένστολων / Στρατιωτικών

Απόστρατος αξιωματικός που περίμενε τα αναδρομικά που έταξε ο «πρωθυπουργός» · αντί 2.600€ πήρε... 16,92€.
...Άντε "με τις υγείες μας"..!