Ανακαλείται Αντιυπερτασιακό Φάρμακο που Περιέχει Καρκινογόνα Ουσία

Ανακαλείται-Φάρμακο-για-την-πίεση-που-Περιέχει-Καρκινογόνα-Ουσία-ΕΟΦ
Στην ανάκληση ενός ακόμη φαρμάκου για την υπέρταση προχώρησε ο ΕΟΦ. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, σε παρτίδα της δραστικής ουσίας irbesartan που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του φαρμάκου Irven F.C. Tab 150mg και Irven F.C. Tab 300 mg, προσδιορίστηκε NDΕA (πιθανός καρκινογόνος παράγοντας) σε επίπεδα εκτός των επιτρεπτών ορίων.

Η απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας.
Τι Είναι η Ιρβεσαρτάνη

Η ιρβεσαρτάνη (irbesartan) είναι ένας ειδικός ανταγωνιστής των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ και έχει ιδιότητες παρόμοιες με των α-ΜΕΑ, δηλ. πρόκληση αγγειοδιαστολής και αναστολή της έκκρισης αλδοστερόνης.
Θεραπευτικές ενδείξεις: Θεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης.Θεραπεία της νεφροπάθειας σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση και σακχαρώδηδιαβήτη τύπου 2,σαν μέρος της αγωγής με αντιυπερτασικό φαρμακευτικό προϊόν.
πηγή: Γαληνός Οδηγός Φαρμάκων

Γαληνός - οδηγός φαρμάκων

Ανακαλείται Αντιυπερτασιακό Φάρμακο που Περιέχει Καρκινογόνα Ουσία